Verkeerskunde

Smart City Update: hoe burgers met data overheidsbeleid versterken

Burgers willen steeds meer zelf onderzoeken en meten. Hoe kunnen overheden daarmee rekening houden in hun beleid? Linda Carton, professor aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, deed onderzoek naar die publiek-private samenwerking inzake zelf-organise...

» Lees verder ...