Groen7

Meer beeld van de Bollinger B2, een volledig elektrische pickup

Dat deze auto er zou komen was al bekend, maar nu is er meer beeld. Wel lijkt de pickup uitsluitend te bestaan in de digitale wereld, want we hebben het over computergegenereerde beelden. Die laten niettemin zien dat de Bollinger B2 een vrij forse en vooral praktische terreinwagen is, gespeend van overbodige luxe of overmatig […]

» Lees verder ...