KNAC

Na-risico

In de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is geregeld dat een verzekeraar 16 dagen nadat een voertuig van eigenaar is gewisseld nog een schade moet betalen aan een derde, wanneer blijkt dat de nieuwe eigenaar geen geldige autoverzekering heeft afgesloten. Dit noemt men het ‘na-risico’. De periode van na-risico start op de dag na de opschorting […]

» Lees verder ...