Automobiel management

VER is ‘blij’ met Klimaatakkoord

De Vereniging Elektrisch Rijders (VER) is blij met het ontwerp Klimaatakkoord voor mobiliteit. De voorstellen uit het ontwerpakkoord maken elektrisch rijden bereikbaar voor iedereen, denkt de VER.

» Lees verder ...