Automotive Management

Analyse | Verzekeraars lijken grip te krijgen op cascoschade

De autoverzekeraars lijken de schadelast in de cascomarkt wat meer onder controle te krijgen, blijkt uit de meest recente cijfers (2017). Bij de WA-verzekeringen blijft het ondanks forse premiestijgingen dweilen met de kraan open. Onder de schadesturen...

» Lees verder ...